WORKPLACE MANAGEMENT

Gate46 erbjuder även rådgivning inom kontor, lager och logistik och vi kan på så vis säkra kvalitet och optimera lönsamhet genom hela er lokalkedja. Gate46 tar sikte på att tillsammans med er skapa förutsättningar för att kunna behålla och attrahera rätt medarbetare genom att använda arbetsplatsen som ett av de viktigaste verktygen.

För att forma rätt arbetsplatskoncept tar vi avstamp i ert nuläge samt önskat läge. Därefter lägger vi gemensamt upp planen för hur och när förändringen och flytten skall ske. Vi utför lokalsökningen parallellt via flera kanaler för att genomlysa marknaden på det mest effektiva sättet vilket gör att vi alltid ligger steget före och kan identifiera lokaler som ännu inte nått marknaden.

Med vår kunskap och erfarenhet förhandlar vi både ekonomiska och juridiska villkor som skapar den bästa möjliga affären för dig. Gate46 säkerställer att rätt villkor och marknadsmässig hyra fastställs i avtalet och att dessa krav uppfylls när lokalen tas i bruk. Gate46 hjälper er även med projektledning av hyresgästanpassningen och flytten.

Om ni har lokaler som ni inte längre behöver kan Gate46 hjälpa er att avveckla dem. Detta kan ske genom uthyrning i andra hand eller förhandling med nuvarande hyresvärd. Uppdraget innefattar framtagande av prospekt och marknadsföring samt förhandling och kontraktsskrivning.

Kontaktperson

Caroline Widing

Head of Workplace Management