ANALYS & STRATEGI

Beslut ska underbyggas av både fakta och analys samt därefter en väl avvägd strategi för att effektivt uppnå satta mål. Gate46 erbjuder olika typer av analyser ofta med fokus på tillväxt och besparing.

En portföljanalys innebär t.ex. att Gate46 analyserar vilka besparingspotentialer ni har i er avtalsportfölj samt vilka ytterligare etableringsmöjligheter som finns på den svenska marknaden inom respektive bransch. Därefter utvecklar vi strategi- och implementeringsplan och vid behov analyserar vi även enstaka etableringar och levererar validerade beslutsunderlag.

Oavsett om ni är en väletablerad aktör eller nykomling kan det finnas behov att utveckla verksamheten ur ett lokalhyresperspektiv. Med en tydlig etableringsstrategi effektiviseras beslutsprocessen och ger rätt fokus i lokalhanteringsarbetet. I förhållande till befintliga hyresavtal eller nya affärslägen bidrar detta även till en ökad långsiktig lönsamhet.

Samtliga analyser och strategiarbeten varierar i omfattning och tillvägagångssätt beroende på era behov.

Kontaktperson

Caroline Widing

Head of Workplace Management