RETAIL MANAGEMENT

Det pågår spännande förändringar inom retail-branschen där det ställs höga krav och förväntningar i ett allt snabbare tempo. Den digitala utvecklingen ställer om förutsättningarna för en hel bransch. Där spelar Gate46 en viktig roll genom att leda kunden fram till kreativa och anpassade lösningar som resulterar i ökad försäljning och lönsamhet.

Med affärsområdet Retail Management adderar Gate46 specialkompetens i värdekedjan, allt från digitala strategier och optimering av servicekultur till att driva tillväxt via bolagsförvärv. Retail Management baseras på bransch-specifik erfarenhet och är inriktade på att leverera mätbara, långsiktiga resultat.

Kontaktperson

Charlotte Arvered

Business Developer