BYGG OCH KONCEPTUTVECKLING

En framgångsrik och kostnadseffektiv etableringsprocess består av många delar varav rätt byggkompetens och rätt koncept är grundläggande. Att engagera byggkompetens från start skapar förutsättningar för att investera i rätt lokal, till rätt villkor, i rätt tid. Att dessutom anpassa koncept efter plats, kvalitet och avskrivningstid det driver lönsamhet och inte kostnader 

Oavsett om ni ser behov av att utveckla ett befintligt koncept eller har en idé som utgångspunkt har Gate46 kompetensen att ansvara för utvecklingen genom hela processen från idé till färdig produkt. 

Genom vår erfarenhet och tillgång till kunder, trender, efterfrågan på marknaden, har vi möjlighet att dela med oss av viktig kunskap i utveckling av nya och befintliga koncept.  

Välkomna! Vi lyssnar gärna på era utmaningar och bollar idéer kring utveckling av ert butikskoncept. 

Kontaktperson

Martin Åckander

Ansvarig för Bygg och Konceptutveckling