HYRESJURIDIK

Genom att använda hyresjuridiken som ett professionellt verktyg minimeras risker och nyttan maximeras. Hyresjuridik är en komplex lagstiftning som angränsar till andra rättsområden och som hyresgäst är det svårt att veta vilka rättigheter man har.

Vad har man exempelvis för rätt som hyresgäst att överta eller överlåta ett hyreskontrakt? Eller vad kan man begära av hyresvärden vid iordningställande av lokalen och vad kan man kräva under hyresförhållandet?

Gate46 har tillgång till några av branschens mest erfarna jurister med spetskompetens inom kommersiell hyres- och fastighetsrätt. Vi bistår våra kunder i frågor inom hyresjuridik innefattande bl.a. upprättande och granskning av avtal, genomförande av uppsägningar, förhandlingar samt tvistelösningar.

Kontaktperson

Magnus Ericsson

Real Estate Lawyer