FÖRHANDLING

Det finns många vitala delar i en avtalsförhandling som alla ska hanteras professionellt. Att enbart fokusera och förhandla fram lägsta möjliga hyra leder inte nödvändigtvis till bästa förutsättningar för ett avtalsförhållande. Vi ser förhandlingen som en helhet där de ekonomisk, juridiska och tekniska kraven och förutsättningarna måste förhandlas och säkerställas i detalj. Ett avtal är oftast ett villkorsförhållande som löper över lång tid och då är nyckeln till rätt villkor strukturerat och noggrant arbete. Det kan innefatta exempelvis investeringsbidrag till specifika förbättringar, reglering av optioner, lokalanvändning och tekniska krav samt drift- och underhållsansvar.

Gate46 resultat grundar sig på erfarenhet, specialistkompetens inom juridik samt ett stort kontaktnät bland både hyresgäster och fastighetsägare. Med fler än 100 förhandlingar per år har Gate46 det som krävs för att hjälpa dig med professionella avtal och förhandlingar som långsiktigt skapar värde och trygghet för din verksamhet.

Kontaktperson

Kristian Ericsson

Senior Project Manager
& Head of Negotiations