ETABLERING

För en framgångsrik butiksetablering krävs noggrann planering, strategi och analys. En lokalspecifikation utformas initial med hänsyn till fastighetsekonomiska-, tekniska- och hyresjuridiska faktorer.

Gate46 utför en grundlig lokalsökning i vårt nätverk bland både fastighetsägare och hyresgäster för att identifiera de lokaler som uppfyller era krav och behov. Lokalsökningen sker parallellt via flera kanaler för att genomlysa marknaden på mest effektivt möjliga sätt innebärande att vi alltid ligger steget före och kan identifiera lokaler som ännu inte nått marknaden.

Med vår kunskap och erfarenhet genomför vi alltid en förhandling som skapar den bästa möjliga affären för dig, både i ekonomiska och juridiska termer. Gate46 säkerställer att rätt villkor och marknadsmässig hyra fastställs i avtalet och att dessa krav uppfylls när lokalen tas i bruk.

Kontaktperson

Abbi Karlsson

Project Manager