AVVECKLING

Företagets lokaler är en väsentlig del i verksamheten och bör löpande ses över. Om butikslokalen inte tillför önskat värde finns fler handlingsalternativ, från överlåtelse av hela eller delar av lokalen till andrahandsuthyrning eller överlåtelse av hela verksamheten. Vi arbetar alltid parallellt med flera alternativ för att alltid uppnå bästa resultat för ditt företag.

Vid behov hanterar Gate46 hela avvecklings- och försäljningsprocessen. Detta innefattar framtagande av prospekt och marknadsföring samt förhandling och kontraktsskrivning. Vi har genomfört hundratals avvecklingsuppdrag och vår framgång beror på väl beprövade arbetsmetoder, lång erfarenhet och vårt breda nationella och internationella nätverk som gör det möjligt att snabbt hitta rätt potentiella tagare.

Kontaktperson

Ewa Lundqvist

Project Manager