PORTFÖLJOPTIMERING & AVTALSFÖRVALTNING

Portföljoptimering har genomgående syftet att öka er lönsamhet. Strukturerat och exekutivt arbete med avtalsportföljen skapar både ekonomiska och strategiska värden. För att skapa rätt förutsättningar krävs systematiskt, konsekvent och noggrant arbete med tillgång till stora mängder marknadsdata.

Gate46 erbjuder portföljoptimering, förvaltning och bevakning av företagets hyresavtal. Med utgångspunkt i företagets faktiska behov skapar vi en gemensam plan för året, både strategisk, taktisk och praktisk, vilket följs upp kvartalsvis. Detta inkluderar allt från bevakning av gällande avtalsfrister, uppföljning och benchmarking mot uppsatta nyckeltal till strategiska beslut kring etableringar och avvecklingar.