Tjänster.

VÄRDESKAPANDE LOKALHANTERING

Värdeskapande lokalhantering innebär att Gate46 skräddarsyr en samarbetsmodell som matchar det specifika stöd ditt företag är i behov av, vid varje given tidpunkt. Vi justerar våra resurser beroende på givna förutsättningar för uppdragen, kort- och långsiktiga mål samt er interna kapacitet. Det innebär att vi kan agera olika roller, från att genomföra en enskild etablering eller avveckling till att utgöra delar av, eller hela din fastighetsavdelning.

Vår erfarenhet säger att ett långsiktigt, systematiskt och strategiskt arbete med att utveckla och förvalta en avtalsportfölj leder till bättre affärslägen, snabbare och mer korrekta beslut samt mätbara resultat – alltså ökad lönsamhet.