Om Gate46.

PORTEN TILL SVENSK RETAILMARKNAD OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Med passion för retail och hela den lokalhyresrelaterade värdekedjan skapar vi ökad lönsamhet och starkare varumärken. Vi tror på att utmana och utveckla både oss själva och dig som klient. De eventuella hinder till framgång som vi stöter på i våra åtaganden ser vi alltid som utmaningar istället för motgångar.

Genom flera års erfarenhet har vi utvecklat processer och beprövade metoder som vi applicerar vid samtliga tjänsteprocesser, från analys till etablering, avveckling, kontraktsförvaltning och förhandling. Det gör oss tidseffektiva och utfallet av vårt arbete kvalitativt.

Tack vare Gate46 rikstäckande och internationella nätverk inom fastighetsbranschen har vi ständigt örat mot rälsen vad gäller trender, marknadsförändringar och kommande möjligheter.

Vi gör allt för att nyanserat förstå dig som detaljhandlare och möta dina behov med rätt strategi och implementering. Oavsett om vi i slutändan hjälper dig med en etablering eller utgör din hela fastighetsavdelning har vi värdeskapande perspektiv och uppföljning i samtliga åtaganden. Därför kallar vi vårt tjänstepaket: Värdeskapande lokalhantering.

Vi lyssnar gärna på dina utmaningar, välkommen till Gate46!

Tjänster.

Uppdrag.